Construcții civile

Construcții industriale

Lucrări de construcții drumuri

Construcția de poduri și tuneluri

Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide, electricitate și telecomunicații

Construcții hidrotehnice

Lucrări de demolare a construcțiilor

Lucrări de pregătire a terenului

Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Lucrări de instalații electrice, sanitare, termice și de aer condiționat

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurii metalice